Conversion of metaplastic Barrett's epithelium into post-mitotic goblet cells by gamma-secretase inhibition

V. Menke, J.H. van Es, W.B.M. de Lau, M.M.W. van den Born, E.J. Kuipers, P.D. Siersema, R.W. de Bruin, J.G. Kusters, H. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

48 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Conversion of metaplastic Barrett's epithelium into post-mitotic goblet cells by gamma-secretase inhibition'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds