Convolutional neural networks improve fungal classification

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Convolutional neural networks improve fungal classification'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences