Coolies and Cane, Race, Labor and Sugar in the Age of Emancipation [Review of: (2006) Coolies and Cane. Race, Labor, and Sugar in the Age of Emancipation]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)520-521
TijdschriftInternational Review of Social History
Volume54
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit