Cooperative synergy between NFAT and MyoD regulates myogenin expression and myogenesis.

A.S. Armand, M. Bourajjaj, S. Martinez-Martinez, H. el Azzouzi, P.A. Da Costa Martins, P. Hatzis, T. Seidler, J.M. Redondo, L.J. de Windt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Cooperative synergy between NFAT and MyoD regulates myogenin expression and myogenesis.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds