Coordinated changes in the expression of Wnt pathway genes following human and rat peripheral nerve injury

Arie C van Vliet, Jinhui Lee, Marlijn van der Poel, Matthew R J Mason, Jasprina N Noordermeer, Lee G Fradkin, Martijn R Tannemaat, Martijn J A Malessy, Joost Verhaagen, Fred De Winter

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

35 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Coordinated changes in the expression of Wnt pathway genes following human and rat peripheral nerve injury'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences