Coordinating Hunger: The Evacuation of Children during the Dutch Food Crisis, 1945

Ingrid de Zwarte

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

9 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)132-149
Aantal pagina's17
TijdschriftWar & society
Volume35
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 20 mei 2016

Citeer dit