Coordination in the science system: theoretical framework and a case study of an intermediary organization

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

15 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
TijdschriftMinerva
StatusGepubliceerd - 2013
  • Focus en massa

    Doorenbos, C.

    01/01/2010 → …

    Project: Onderzoek

Citeer dit