Copepod biomass in an estuarine and a stagnant brackish environment of the S.W. Netherlands

C. Bakker, W.J. Phaff, M. Van Ewijk-Rosier, N. De Pauw

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)3-13
  TijdschriftHydrobiologia
  Volume52
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1977

  Citeer dit