Copepod Feeding in the Westerschelde and the Gironde

M. Tackx, X. Irigoien, N. Daro, J. Castel, L. Zhu, X. Zhang, J. Nijs

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)71-83
  TijdschriftHydrobiologia
  Volume311
  Nummer van het tijdschrift1-3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1995

  Citeer dit