Copepoda (Poecilostomatoida and Siphonostomatoida) from deep-sea hydrothermal vent areas off British Columbia, including Amphicrossus altalis, a new species of Erebonasteridae, with notes on the taxonomic position of the genus Tychidion Humes

A.G. Humes, R. Huys

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1369-1380
  TijdschriftCanadian Journal of Zoology-Revue Canadienne De Zoologie
  Volume70
  Nummer van het tijdschrift7
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1992

  Citeer dit