COPII vesicles and the expansion of the phagophore

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

5 Citaten (Scopus)

Samenvatting

A new study has identified the proteins that adapt COPII vesicles to the needs of starving cells.

Originele taal-2Engels
TijdschrifteLife
Volume8
DOI's
StatusGepubliceerd - 29 jan. 2019

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'COPII vesicles and the expansion of the phagophore'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit