Copper and zinc in estuarine water: Chemical speciation in relation to bioavailability to the marine planktonic diatom Ditylum Brightwellii

J.W. Rijstenbil, T.C.W. Poortvliet

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Copper and zinc in estuarine water: Chemical speciation in relation to bioavailability to the marine planktonic diatom Ditylum Brightwellii'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Medicine & Life Sciences

  Earth & Environmental Sciences

  Chemical Compounds