Copper circulation in Northern India in 1830

J.M.W.G. Lucassen, Lingen Jan

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)148-183
TijdschriftNumismatic Digest
Volume34-35
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit