Copper Complexation in Eutrophic and Humic Lake Tjeukemeer, the Netherlands

W. Verweij, H. De Haan, T. De Boer, J. Voerman

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  12 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)427-436
  TijdschriftFreshwater Biology
  Volume21
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1989

  Citeer dit