Core Messages

Vincent A Robert, Aristea Velegraki

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Niet gedefinieerd
  Pagina's (van-tot)301
  Aantal pagina's1
  TijdschriftMalassezia and the Skin
  StatusGepubliceerd - 2010

  Citeer dit