CoreTrustSeal Foundation Statutes and Rules of Procedure

Mustapha Mokrane, Ingrid Dillo (Redacteur), Hervé L'Hours (Redacteur), Mari Kleemola (Redacteur)

Onderzoeksoutput: Andere bijdrageWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
UitgeverZenodo
Aantal pagina's16
DOI's
StatusGepubliceerd - 01 feb. 2018

Citeer dit