Cornelis de Waard (1879–1963): een onvermoeibaar bronnenonderzoeker

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

237 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)255-258
Aantal pagina's4
TijdschriftStudium. Tijdschrift voor Wetenschaps- en Universiteitsgeschiedenis
Volume6
Nummer van het tijdschrift3/4
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit