Cornips, Leonie. 2021. Het stierkalfje dat (er) niet mag zijn. In Nieuwsbrief Diermens Studies.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Originele taal-2Nederlands
TijdschriftNieuwsbrief Diermens Studies
StatusGepubliceerd - 10 mei 2021

Citeer dit