Cornips, Leonie, Elma Blom, Jos Feron & Trudie Schils 2020 Wat is de invloed van dialect op schoolprestaties? LBBO Beter Begeleiden:30-33.

L. Cornips, Elma Blom, Jos Feron, Trudie Schils

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)30
Aantal pagina's33
TijdschriftBeter Begeleiden
StatusGepubliceerd - 01 mei 2020

Citeer dit