Corpus-assisted discourse studies: A useful way of investigating language attitudes in social media data?

Ethan Kutlu, Ruth Kircher

Onderzoeksoutput: Andere bijdrageWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Mijlpalentype toekennenBlog post
OutputmediaOnline
StatusGepubliceerd - 06 apr 2021

Citeer dit