Corpus Size and Composition: Evidence from the Inflectional Morphology of Nouns in Old English and Old Frisian

A.P. Versloot, E. Adamczyk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)539-569
Aantal pagina's31
TijdschriftAmsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik
Volume73
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit