Correction: Neuromesodermal progenitors are a conserved source of spinal cord with divergent growth dynamics (doi: 10.1242/dev.166728)

Andrea Attardi, Timothy Fulton, Maria Florescu, Gopi Shah, Leila Muresan, Martin O Lenz, Courtney Lancaster, Jan Huisken, Alexander van Oudenaarden, Benjamin Steventon

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

5 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
TijdschriftDevelopment (Cambridge)
Volume146
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 22 jan. 2019

Citeer dit