Correction: The Leukemia-Associated Mllt10/Af10-Dot1l Are Tcf4/β-Catenin Coactivators Essential for Intestinal Homeostasis

Tokameh Mahmoudi, Sylvia F Boj, Pantelis Hatzis, Vivian S W Li, Nadia Taouatas, Robert G J Vries, Hans Teunissen, Harry Begthel, Jeroen Korving, Shabaz Mohammed, Albert J R Heck, Hans Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Correction: The Leukemia-Associated Mllt10/Af10-Dot1l Are Tcf4/β-Catenin Coactivators Essential for Intestinal Homeostasis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences