Correction to: A core of rhizosphere bacterial taxa associates with two of the world’s most isolated plant congeners

Johannes J. Le Roux, Pedro W. Crous, Casper N. Kamutando, David M. Richardson, Dominique Strasberg, Michael J. Wingfield, Mark G. Wright, Angel Valverde

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)525
Aantal pagina's1
TijdschriftPlant and Soil
Volume469
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 06 okt. 2021

Citeer dit