Correlated evolution of senescence and ephemeral substrate use in the Sordariomycetes

T.D. Geydan, A.J.M. Debets, G.J.M. Verkley, A.D. van Diepeningen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Correlated evolution of senescence and ephemeral substrate use in the Sordariomycetes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Earth & Environmental Sciences

  Agriculture & Biology

  Medicine & Life Sciences