Correlated fluctuations of daytime skin temperature and vigilance.

N. Romeijn, E.J.W. van Someren

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)68-77
TijdschriftJournal of Biological Rhythms
Volume26
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit