Correlating political party names in tweets, newspapers and election results

Eric Sanders*, A. van den Bosch

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijkpeer review

2 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Correlating political party names in tweets, newspapers and election results'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences