Correlation of straylight and visual acuity in long-term follow-up of manual descemet stripping endothelial keratoplasty

I.J. Van der Meulen, T.C. Van Riet, R. Lapid-Gortzak, C.P. Nieuwendaal, T.J.T.P. van den Berg

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

19 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)380-386
TijdschriftCornea
Volume31
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit