Corrigendum: Genome-wide CRISPR screens reveal a Wnt-FZD5 signaling circuit as a druggable vulnerability of RNF43-mutant pancreatic tumors

Zachary Steinhart, Zvezdan Pavlovic, Megha Chandrashekhar, Traver Hart, Xiaowei Wang, Xiaoyu Zhang, Mélanie Robitaille, Kevin R Brown, Sridevi Jaksani, René M Overmeer, Sylvia F Boj, Jarrett Adams, James Pan, Hans Clevers, Sachdev Sidhu, Jason Moffat, Stéphane Angers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Samenvatting

This corrects the article DOI: 10.1038/nm.4219.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1384
TijdschriftNature Medicine
Volume23
Nummer van het tijdschrift11
DOI's
StatusGepubliceerd - 07 nov. 2017

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Corrigendum: Genome-wide CRISPR screens reveal a Wnt-FZD5 signaling circuit as a druggable vulnerability of RNF43-mutant pancreatic tumors'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit