Corrigendum: Molecular characterization and antifungal susceptibility testing of Candida nivariensis from blood samples - an Iranian multicentre study and a review of the literature

Amir Arastehfar, Farnaz Daneshnia, Mohammad-Reza Salehi, Hossein Zarrinfar, Sadegh Khodavaisy, Pieter-Jan Haas, Maryam Roudbary, Mohammad-Javad Najafzadeh, Kamiar Zomorodian, Arezoo Charsizadeh, Carlo Brouwer, Weihua Pan, Ferry Hagen, Teun Boekhout

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1695
TijdschriftJournal of Medical Microbiology
Volume68
Nummer van het tijdschrift11
DOI's
StatusGepubliceerd - nov 2019

Citeer dit