Corrigendum: Naganishia qatarensis sp. nov., a novel basidiomycetous yeast species from a hypersaline marine environment in Qatar

Rashmi Fotedar, Anna Kolecka, Teun Boekhout, Jack W Fell, Anjana Anand, Ameena Al Malaki, Aisha Zeyara, Masoud Al Marri

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)873
TijdschriftInternational Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology
Volume69
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - mrt 2019

Citeer dit