Corrigendum: Unequivocal identification of an underestimated opportunistic yeast species, Cyberlindnera fabianii, and its close relatives using a dual-function PCR and literature review of published cases

Amir Arastehfar, Wenjie Fang, Abdullah M S Al-Hatmi, Mohammad Hosein Afsarian, Farnaz Daneshnia, Mina Bakhtiari, Sara Khanjari Sadati, Hamid Badali, Sadegh Khodavaisy, Ferry Hagen, Wanqing Liao, Weihua Pan, Kamiar Zomorodian, Teun Boekhout

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)e12
TijdschriftMedical Mycology
Volume57
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusGepubliceerd - 01 nov 2019

Citeer dit