Cortical beta amyloid protein triggers an immune response, but no synaptic changes in the APPswe/PS1dE9 Alzheimer's disease mouse model.

K.T.S. Wirz, K. Bossers, A. Stargardt, W. Kamphuis, D.F. Swaab, E.M. Hol, J. Verhaagen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

46 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)11342-12328
TijdschriftNeurobiology of Aging
Volume34
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit