Cortical depth dependent population receptive field attraction by spatial attention in human V1

Barrie P Klein, A. Fracasso, Jelle A van Dijk, Chris L E Paffen, Susan F Te Pas, Serge O Dumoulin

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

25 Citaten (Scopus)
201 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Cortical depth dependent population receptive field attraction by spatial attention in human V1'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences