Cortical Magnification in Human Visual Cortex Parallels Task Performance around the Visual Field

Noah C Benson, Eline R Kupers, Antoine Barbot, Marisa Carrasco, Jonathan Winawer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

40 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Cortical Magnification in Human Visual Cortex Parallels Task Performance around the Visual Field'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds