Corvée Capitalism: the Dutch East India Company, labour regimes and (merchant) capitalism in early modern Asia

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)911-932
TijdschriftJournal of Asian Studies
Volume80
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2021

Citeer dit