Costly children: the motivations for parental investment in children in a low fertility context.

A.H. Gauthier, Petra de Jong

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

33 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Artikelnummer6
Aantal pagina's19
TijdschriftGenus
Volume77
DOI's
StatusGepubliceerd - 17 feb. 2021

Citeer dit