Costly children: the motivations for parental investment in children in a low fertility context.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

11 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TijdschriftGenus
Volume77
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 17 feb 2021

Citeer dit