Costs and benefits of admixture between foreign genotypes and local populations in the field

Jun Shi, Jasmin Joshi, Katja Tielbörger, K.J.F. Verhoeven, M. Macel (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

12 Citaten (Scopus)
199 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TijdschriftEcology and Evolution
Volume8
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusGepubliceerd - 05 mrt. 2018

Citeer dit