Costs and benefits of admixture between foreign genotypes and local populations in the field

Jun Shi, Jasmin Joshi, Katja Tielbörger, K.J.F. Verhoeven, M. Macel (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

13 Citaten (Scopus)
202 Downloads (Pure)
Filter
Afgelopen

Zoekresultaten