Costs and benefits of non-random seed release for long-distance dispersal in wind-dispersed plant species

Jelle Treep, Monique de Jager, Leandra S. Kuiper, Tomer Duman, Gabriel G. Katul, Merel B. Soons

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1330-1343
TijdschriftOikos
Volume127
Nummer van het tijdschrift9
DOI's
StatusGepubliceerd - sep 2018
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit