Costs of Persisting Unreliable Memory: Reduced Foraging Efficiency for Free-Flying Parasitic Wasps in a Wind Tunnel

Jessica A. C. de Bruijn, Louise E. M. Vet, Hans M. Smid

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

83 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Costs of Persisting Unreliable Memory: Reduced Foraging Efficiency for Free-Flying Parasitic Wasps in a Wind Tunnel'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology