Couples' decisions to have a first child: comparing pathways to early and late parenthood

A.J. Rijken, T.C.M. Knijn

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Couples' decisions to have a first child: comparing pathways to early and late parenthood'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences