Coupling of carbon, nitrogen and oxygen cycles in sediments from a Mediterranean lagoon: a seasonal perspective

K. Dedieu, C. Rabouille, F. Gilbert, K.E.R. Soetaert, E. Metzger, C. Simonucci, D. Jézéquel, F. Prévot, P. Anschutz, S. Hulth, S. Ogier, V. Mesnage

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  230 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Coupling of carbon, nitrogen and oxygen cycles in sediments from a Mediterranean lagoon: a seasonal perspective'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Earth & Environmental Sciences

  Agriculture & Biology