Coupling of infraslow fluctuations in autonomic and central vigilance markers: skin temperature, EEG beta power and ERP P300 latency.

J.R. Ramautar, N. Romeijn, G. Gomez-Herrero, G. Piantoni, E.J.W. Van Someren

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)158-164
TijdschriftInternational Journal of Psychophysiology
Volume89
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit