Coupling of Phytoplankton and Detritus in a Shallow, Eutrophic Lake (Lake Loosdrecht, the Netherlands)

H.J. Gons, T. Burger-Wiersma, J.H. Otten, M. Rijkeboer

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)51-59
  TijdschriftHydrobiologia
  Volume233
  Nummer van het tijdschrift1-3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1992

  Citeer dit