Course of visual decline in relation to the Best1 genotype in vitelliform macular dystrophy.

J.C. Booij, C.J. Boon, M.J. Van Schooneveld, J.B. ten Brink, A. Bakker, P.T.V.M. de Jong, C.B. Hoyng, A.A.B. Bergen, C.C. Klaver

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1415-1422
TijdschriftOphthalmology
Volume117
DOI's
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit