Coxsackie B virus infection of mice: inoculation by the oral route protects the pancreas from damage, but not from infection.

S. Bopegamage, J. Kovacova, A. Vargova, J. Motusova, A. Petrovicova, M. Benkovicova, P. Gomolcak, J. Bakkers, F. van Kuppeveld, W.J. Melchers, J.M. Galama

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Coxsackie B virus infection of mice: inoculation by the oral route protects the pancreas from damage, but not from infection.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences