CQLtry: A very limited Python implementation of CQL (Corpus Query Language)

P. Boot (Ontwikkelaar)

Onderzoeksoutput: Niet-tekstuele vormSoftwareWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
UitgeverGithub
Outputmediasource code/data file (online)
StatusGepubliceerd - 31 dec. 2018

Citeer dit