Creating a safe operating space for wetlands in a changing climate

Andy J Green (Co-auteur), Paloma Alcorlo, Edwin THM Peeters, Edward P Morris, José L Espinar, Miguel Angel Bravo-Utrera, Javier Bustamante, Ricardo Díaz-Delgado, Albert A Koelmans, Rafael Mateo, Wolf M Mooij, Miguel Rodríguez-Rodríguez, Egbert H van Nes, Marten Scheffer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

238 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Creating a safe operating space for wetlands in a changing climate'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences