Creating human organs in chimaera pigs: an ethical source of immunocompatible organs?

David Shaw, Wybo Dondorp, Niels Geijsen, Guido de Wert

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

22 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Creating human organs in chimaera pigs: an ethical source of immunocompatible organs?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities

Medicine & Life Sciences

Social Sciences